HYPNOS-SONU

Hypnóza a kognitívna hypnoterapia

HYPNOS-SONU


HYPNOS-SONU v Spišskej Novej Vsi je moderné centrum hypnózy,  kognitívnej hypnoterapie (Hypno-CBT), regresnej hypnoterapie, mindfulness a NLP založenej na neurovedeckých poznatkoch a dôkazoch o fungovaní ľudskej psychiky. Odborné  služby zameriavame na efektívne a trvalé zlepšenie duševného a telesného  zdravia a zvýšenie kvality Vášho života. 

V centre Vás čaká profesionálne a ľudské jednanie,  pochopenie a ústretovosť.