Hypnóza

Hypnóza

       Hypnóza je prirodzený, fyziologický  stav organizmu, stav  medzi spánkom  a bdením, v ktorom  dochádza k dočasnej zmene mozgovej činnosti   a tým k dočasnej zmene  vnímania a myslenia a k zvýšenej vnímavosti k sugescii. To umožní  hypnotizovanému, aby sa dočasne vzdal orientácie na vonkajšiu realitu a kritického úsudku a dovolil hypnotizérovi vykonať  terapeutické  intervencie. Účinnosť hypnózy bola preukázaná v mnohých štúdiách renomovaných vedeckých inštitútov a patrí medzi základné metódy liečby v psychologických a psychiatrických ambulanciách v Anglicku, Írsku, USA, Kanade či  Austrálii.

       Sugestibilita je miera vnímavosti človeka. Každý človek je do určitej miery sugestibilný a dobrou správou je, že sugestibilita sa dá prehlbovať opakovaným  tréningom. Zvýšená sugestibilita v hypnóze znamená, že hypnotizovaný človek je otvorený terapeutickým intervenciám hypnoterapeuta. 

       Hypnotizovateľný je  každý človek, ktorý s je schopný sa sústrediť  a ochotný   nasledovať inštrukcie hypnotizéra. Hypnotický stav nemá nežiadúce účinky, naopak je pre telesné a duševné zdravie človeka veľmi prospešný a užitočný. Počas hypnózy človek nestráca kontrolu nad svojimi schopnosťami, ani nad  sebou samým. V  hypnóze neurobí nič, čo by nebol ochotný urobiť za bdelého stavu, event. čo by bolo v rozpore   s jeho morálnym  presvedčením. 

       Hypnóza nie je vhodná pre ľudí trpiacich psychózou, schizofréniou, paranojou, ťažkým stupňom depresie,  pre ľudí závislých od užívania psychotropných látok (alkohol, drogy)a pre  mentálne retardovaných ľudí.