Oblasti pomoci

V centre HYPNOS-SONU sa špecializujeme na riešenie najmä  týchto diagnóz:

Strachy a úzkosti:

Strach  je prirodzenou, okamžitou  reakciou človeka na náhlu, konkrétnu hrozbu. Umožňuje pripraviť telo i myseľ človeka na to, aby na ohrozenie nejako reagoval – útekom alebo útokom. 

Úzkosť je stav skľúčenosti a obáv,  bez súvisu s konkrétnymi situáciami, či prostredím. Ľudia trpiaci úzkosťou pociťujú  skľúčenosť, nepokoj, nervozitu, obavy z odpadnutia, straty kontroly, zbláznenia sa, či  smrti. Majú zníženú  schopnosť koncentrácie, racionálneho uvažovania, či  pamäte. Často pociťujú závraty,  svalové napätie, vnútorné chvenie,  mravenčenie končatín,  sťažené  dýchanie, návaly tepla alebo chladu, nadmerné potenie.

Fóbia je  forma strachu, ktorý je neprimerane veľký vzhľadom na skutočnú hrozbu situácie, nie je možné sa ho  zbaviť vysvetľovaním, nedokážeme  ju ovládať vôľou a vedie k vyhýbaniu sa situáciám, v ktorých sa dá očakávať. Fóbie môžu byť spôsobené silnou traumou, stresom, alebo  negatívnymi  zážitkami..

Fóbia je  označovaná aj ako „strach zo strachu“, pretože ľudia trpiaci fóbiou sa veľmi obávajú nepríjemných telesných pocitov a emócii  s ňou spojených.

Príznaky spojené s fóbiou  sú zvýšené potenie, zrýchlené dýchanie, búšenie srdca, pocit paralyzovania, “motýle v žalúdku”, pocit zovretia či tlaku na hrudi, pocit točenia sa hlavy …

Sociálna fóbia je označenie pre skupinu fóbií, pri ktorých ľudia majú obavy z posudzovania inými ľuďmi, neprimerané obavy z kritiky a zníženú sebadôveru. Obávajú sa znemožnenia, strápnenia na verejnosti, že sa budú chovať neprirodzene, event. že si ľudia pomyslia  o nich niečo zlé. Často u nich dochádza k porovnávaniu sa s ostatnými ľuďmi a perfekcionizmu.

Agorafóbia je označenie pre skupinu fóbií, ktoré súvisia s pobytom na nejakom mieste (výťah, obchodný dom, lietadlo, odľahlé miesto v lese, diaľnica, rad pri pokladni), s nadmerným pozorovaním svojho zdravia, alebo s obavou z odpadnutia na verejnosti. Ľudia trpiaci agorafóbiou opakovane popisujú do detailov svoje obavy, nepríjemné telesné príznaky.

Panická porucha  sú záchvaty opakovaných náporov silnej úzkosti až paniky, ktoré obvykle prichádzajú náhle a nepredvídateľne.

Neurogéna tetánia:  syndróm, charakterizovaný stavom zvýšenej dráždivosti centrálneho a periférneho nervového systému. Má široký klinický obraz s mnohými príznakmi od pocitov únavy, tŕpnutia končekov prstov na rukách a nohách, okolo úst a jazyka, rýchleho a plytkého dýchania, tlaku na hrudníku , ktorý pripomína infarkt,  až po pocity na odpadnutie, či    nemožnosti sa nadýchnuť. 

Špecifické fóbie:

 • fóbia z lietania
 • fóbia z výšok
 • fóbia z pavúkov, hadov
 • fóbia z ihiel                         

 

Stres je prirodzenou súčasťou života. Stresom prepíname našu myseľ a telo na vyšší výkonnostný stupeň, aby sme lepšie zvládli náročné situácie.

Avšak, ak nie sme schopní  takéto situácie zvládnuť v krátkom čase,  zostávame stresu vystavení  dlho a stáva sa pre nás škodlivou záťažou, ktorá sa podieľa na vzniku mnohých psychických i telesných problémov a nespavosti. Človek zažíva stres, ak je presvedčený, že jeho vlastné schopnosti nie sú dostatočné na zvládanie prekážok.

Depresia je zmena nálady, ktorá nezodpovedá skutočnej životnej situácii  človeka, narušuje jeho myslenie, správanie, pocity  a vnútorný pokoj. 

Depresívny človek často pociťuje  smútok, prázdnotu, beznádej, strach, vinu či nepokoj. Často sa cíti  bezcenný, podráždený, či  bezmocný. Zmení sa i  jeho záujem o aktivity a ľudí, chuť do jedla,  ťažko sa sústredí alebo robí rozhodnutia. Často sa objavujú i poruchy spánku, únava, strata energie, bolesť, či  zažívacie problémy. Kognitívno behaviorálna hypnoterapia je účinná u ľahších a  stredne ťažkých  foriem depresií.

Poruchy spánku: sú stavy nedostatočného množstva alebo nízkej kvality spánku. Zaraďujeme tu ťažkosti so zaspávaním,  krátky alebo plytký spánok, časté nočné budenie alebo predčasné sa prebúdzanie, posuny spánkového rytmu,  nočné hrôzy, desy a námesačníctvo.

Bez zdravého spánku sa človek  cítiť unavený, podráždený, výbušný, depresívny,  nespoločenský, má zníženú koncentráciu a schopnosť pamätať si.

BOLESŤ:  účinné ovplyvnenie chronickej  bolesti,  bolestí u  zubára,  post-operačných  bolestí,  migrény a tenzných  bolestí  hlavy, bolestí chrbtice, fantómových  bolestí, syndróm dráždivého čreva, podporná liečba u Crohnovej choroby a ulceróznej kolitíde, ekzémov a iných kožných diagnóz, vrátane vriedkov. 


Zmena  návykov:

 • fajčenie
 • okusovanie  nechtov
 • prejedanie sa
 • ovplyvnenie konzumácie alkoholu a nezdravých jedál 

Osobnostný rozvoj: 

 • Verejné vystupovanie
 • Zlepšenie študijných výsledkov
 • Zlepšenie  športových výsledkov  
 • Zvládanie stresu a budovanie odolnosti voči stresu  pre manažérov a  firmy

V centre HYPNOS-SONU využívame tieto  možnosti  terapie zamerané na účinnosť a trvalosť zmien:

 • Kognitívno-behaviorálna hypnoterapia
 • Tradičná hypnoterapia
 • Klinická hypnóza
 • Regresná hypnóza
 • NLP
 • Mindfulness